Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013

Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013 Typ 1 Info

2012   |    Übersicht aller Saisons   |    2014

letzte Veranstaltung:
Fuji

19.10.2013
(Rennen 14 von 15)
1. Katsumasa Chiyo
2. Nobuharu Matsushita
3. Takamoto Katsuta

Klasse National:
1. Nanin Indra-Payoong
2. Mitsunori Takaboshi
3. Hiroshi Koizumi

20.10.2013
(Rennen 15 von 15)
1. Katsumasa Chiyo
2. Takamoto Katsuta
3. Yuhi Sekiguchi

Klasse National:
1. Mitsunori Takaboshi
2. Nanin Indra-Payoong
3. Hiroshi Koizumi

Statistik
Sieger dieser Saison


11 Siege:
Yuichi Nakayama

2 Siege:
Takamoto Katsuta
Katsumasa Chiyo

Klasse National:

11 Siege:
Mitsunori Takaboshi

4 Siege:
Nanin Indra-Payoong

Punktestände: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013

Punktesystem

Art Punkte
Position 1 10
Position 2 7
Position 3 5
Position 4 3
Position 5 2
Position 6 1
Schnellste Rennrunde 1
Startposition 1 1

Fahrerwertung

Pos Punkte Fahrer Nation
1 146 Yuichi Nakayama  11 Siege Japan
2 80 Takamoto Katsuta  2 Siege Japan
3 72 Katsumasa Chiyo  2 Siege Japan
4 50 Tomoki Nojiri Japan
5 43 Nobuharu Matsushita Japan
6 39 Shota Kiyohara Japan
7 9 Mitsunori Takaboshi Japan
8 7 Yuhi Sekiguchi Japan
9 2 Nanin Indra-Payoong Thailand
10 1 Ryo Ogawa Japan

Teamwertung

Pos Punkte Team Nation
1 228 Team TOM's Japan
2 82 Real Racing Japan
3 79 B-MAX Engineering Japan
4 50 Toda Racing Japan
5 9 NDDP Racing Japan
6 1 Le Beausset Motorsports Japan

Punktesystem

Art Punkte
(Klasse National)
Position 1 10
Position 2 7
Position 3 5
Position 4 3
Position 5 2
Position 6 1
Schnellste Rennrunde 1
Startposition 1 1

Fahrerwertung (Klasse National)

Pos Punkte Fahrer Nation
1 163 Mitsunori Takaboshi  11 Siege Japan
2 113 Nanin Indra-Payoong  4 Siege Thailand
3 50 Hiroshi Koizumi Japan
4 35 Ryuji Kumita (Dragon) Japan
5 35 Shohei Yuzawa Japan
6 17 Ryosuke Takehira Japan
7 10 Ryo Ogawa Japan

Teamwertung (Klasse National)

Pos Punkte Team Nation
1 163 NDDP Racing Japan
2 113 Team TOM's Japan
3 50 Hanashima Racing Japan
4 35 B-MAX Engineering Japan
5 35 Team Nova Japan
6 17 KCMG Hong Kong
7 10 Le Beausset Motorsports Japan

Ergebnisse: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013

Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
B-MAX Engineering                 
13 | M.YoshidaInfo 10ns101211R1313 1310R1191111101198912R12912R911911
Toda Racing                 
2 | T.NojiriInfo | 4.1261263344 63243433623332R224644
Team TOM's                 
36 | Y.NakayamaInfo | 1.12*11*11*11* 1*2111*1211*11*11*11*11*nsnsnsns
37 | T.KatsutaInfo | 2.21222222 21R*2221*2246264R3ns2312
B-MAX Engineering                 
45 | Y.SekiguchiInfo | 8.--------------------------5563
50 | K.ChiyoInfo | 3.45435456 35364364dq3252325411*21*
Real Racing                 
7 | N.MatsushitaInfo | 5.54354533 54R3R5513355445343325R
8 | S.KiyoharaInfo | 6.33546665 464556454646564656436
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Team Nova                 
11 | S.YuzawaInfo | 5.9R91012111212 1112813813131191310131010811R11121110
KCMG                 
19 | R.TakehiraInfo | 6.----10998 9  ------------------
NDDP Racing                 
23 | M.TakaboshiInfo | 1.67*67*77*77* 7*75*76*8865*777875*77*78*75*
B-MAX Engineering                 
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 4.119111113121111 1213912R12121210129121111R1091210129
Team TOM's                 
38 | N.Indra-PayoongInfo | 2.88889889 8978777*77811*87*86868787
Hanashima Racing                 
6 | H.KoizumiInfo | 3.7R798101010 10111010ns1098811R1199798109108
Le Beausset Motorsports                 
62 | R.OgawaInfo | 7.----------869R9109dq10R10R--------
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
B-MAX Engineering                 
13 | M.YoshidaInfo 10ns101211R1313 1310R1191111101198912R12912R911911
Toda Racing                 
2 | T.NojiriInfo | 4.1261263344 63243433623332R224644
Team TOM's                 
36 | Y.NakayamaInfo | 1.12*11*11*11* 1*2111*1211*11*11*11*11*nsnsnsns
37 | T.KatsutaInfo | 2.21222222 21R*2221*2246264R3ns2312
B-MAX Engineering                 
45 | Y.SekiguchiInfo | 8.--------------------------5563
50 | K.ChiyoInfo | 3.45435456 35364364dq3252325411*21*
Real Racing                 
7 | N.MatsushitaInfo | 5.54354533 54R3R5513355445343325R
8 | S.KiyoharaInfo | 6.33546665 464556454646564656436
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Team Nova                 
11 | S.YuzawaInfo | 5.4R445566 5546366546364445R4545
KCMG                 
19 | R.TakehiraInfo | 6.----4332 3  ------------------
NDDP Racing                 
23 | M.TakaboshiInfo | 1.11*11*11*11* 1*11*11*2211*111211*12*12*11*
B-MAX Engineering                 
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 4.53556655 6655R556552555R445454
Team TOM's                 
38 | N.Indra-PayoongInfo | 2.32323223 2332211*2224*21*22212122
Hanashima Racing                 
6 | H.KoizumiInfo | 3.2R232444 4464ns43334R4333333333
Le Beausset Motorsports                 
62 | R.OgawaInfo | 7.----------223R344dq3R3R--------
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji

Komplette Ergebnisse von Rennen 1 von 15: Suzuka, 13.04.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 2 von 15: Suzuka, 14.04.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 3 von 15: Motegi, 11.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 4 von 15: Motegi, 12.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 5 von 15: Motegi, 12.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 6 von 15: Okayama, 29.06.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 7 von 15: Okayama, 30.06.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 8 von 15: Fuji, 13.07.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 9 von 15: Fuji, 14.07.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 10 von 15: Motegi, 03.08.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 11 von 15: Motegi, 04.08.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 12 von 15: Sugo, 28.09.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 13 von 15: Sugo, 29.09.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 14 von 15: Fuji, 19.10.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 15 von 15: Fuji, 20.10.2013Punkteverteilung: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013

Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Team Nova                 
11 | S.YuzawaInfo 00000000-000000000000000000000
B-MAX Engineering                 
13 | M.YoshidaInfo 00000000-000000000000000000000
KCMG                 
19 | R.TakehiraInfo --0000-0-------------------
Toda Racing                 
2 | T.NojiriInfo | 5001010503-107050501050500070103
NDDP Racing                 
23 | M.TakaboshiInfo | 900000000-002010002000002000002
B-MAX Engineering                 
30 | R.Kumita (Dragon)Info 00000000-000000000000000000000
Team TOM's                 
36 | Y.NakayamaInfo | 14618111111111-11010111171111111111111110000
37 | T.KatsutaInfo | 80010070707-7110701107010100000517
38 | N.Indra-PayoongInfo | 200000000-000000000000001010000
B-MAX Engineering                 
45 | Y.SekiguchiInfo | 7--------------------------0205
50 | K.ChiyoInfo | 7202050301-50503010007070703111011
Hanashima Racing                 
6 | H.KoizumiInfo 00000000-000000000000000000000
Le Beausset Motorsports                 
62 | R.OgawaInfo | 1-----010000000000--------
Real Racing                 
7 | N.MatsushitaInfo | 4303020205-200000205020305050700
8 | S.KiyoharaInfo | 3905030102-303020303030203020301
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji
Team Nova                 
11 | S.YuzawaInfo | 3500030201-203050103050303000202
KCMG                 
19 | R.TakehiraInfo | 17----0507-5-------------------
NDDP Racing                 
23 | M.TakaboshiInfo | 163111111111111-1111111107111110171111818111
B-MAX Engineering                 
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 3505020102-102000202070200030303
Team TOM's                 
38 | N.Indra-PayoongInfo | 11307070705-7050711107040110701001007
Hanashima Racing                 
6 | H.KoizumiInfo | 5000050303-301000505000505050505
Le Beausset Motorsports                 
62 | R.OgawaInfo | 10----------070003000000--------
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Suzu
R.2
Suzu
R.3
Mote
R.4
Mote
R.5
Mote
R.6
Oka
R.7
Oka
R.8
Fuji
R.9
Fuji
R.10
Mote
R.11
Mote
R.12
Sugo
R.13
Sugo
R.14
Fuji
R.15
Fuji

Komplette Ergebnisse von Rennen 1 von 15: Suzuka, 13.04.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 2 von 15: Suzuka, 14.04.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 3 von 15: Motegi, 11.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 4 von 15: Motegi, 12.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 5 von 15: Motegi, 12.05.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 6 von 15: Okayama, 29.06.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 7 von 15: Okayama, 30.06.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 8 von 15: Fuji, 13.07.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 9 von 15: Fuji, 14.07.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 10 von 15: Motegi, 03.08.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 11 von 15: Motegi, 04.08.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 12 von 15: Sugo, 28.09.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 13 von 15: Sugo, 29.09.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 14 von 15: Fuji, 19.10.2013
Komplette Ergebnisse von Rennen 15 von 15: Fuji, 20.10.2013Fotos und Videos: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2013

2012   |    Übersicht aller Saisons   |    2014