Australische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2021: Ergebnisse

Australische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2021 Typ 1 Info

vorherige Saison: Australische Formel 3 Meisterschaft 2020 2020   |    Übersicht aller Saisons Übersicht aller Saisons

Ergebnisse: Australische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2021

Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
Macrow Racing                   
25 | B.TaylorInfo 1.14*
5*
41*  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
99 Motorsport                   
99 | R.AstleyInfo 2.25
3
33  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Gilmour Racing                   
17 | R.KruminsInfo 3.53
7
64  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
R-Tek Motorsport                   
8 | R.WangInfo 4.76
6
75  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
McAlpine Racing                   
9 | R.McAlpineInfo 5.87
8
8R  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
R-Tek Motorsport                   
6 | M.de MeyrickInfo 1.38
2*
52*  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
7 | M.NeilsonInfo 2.41*
1
17  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Ruff Racing                   
22 | G.RuffInfo 3.62
4
26  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
Macrow Racing                   
25 | B.TaylorInfo 1.12*
2*
21*  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
99 Motorsport                   
99 | R.AstleyInfo 2.23
1
12  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Gilmour Racing                   
17 | R.KruminsInfo 3.31
4
33  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
R-Tek Motorsport                   
8 | R.WangInfo 4.44
3
44  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
McAlpine Racing                   
9 | R.McAlpineInfo 5.55
5
5R  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend
R-Tek Motorsport                   
6 | M.de MeyrickInfo 1.13
2*
31*  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
7 | M.NeilsonInfo 2.21*
1
13  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Ruff Racing                   
22 | G.RuffInfo 3.32
3
22  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
Team
Nr. | Fahrer
Info
R.4 Morgan Park (War.
R.5 Morgan Park (War.
R.6 Morgan Park (War.
R.7 Winton Raceway
R.8 Winton Raceway
R.9 Winton Raceway
R.10 Ipswich (Queensl.
R.11 Ipswich (Queensl.
R.12 Ipswich (Queensl.
R.13 Wakefield Park
R.14 Wakefield Park
R.15 Wakefield Park
R.16 Tailem Bend
R.17 Tailem Bend
R.18 Tailem Bend