Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017 Typ 1 Info

2016   |    Übersicht aller Saisons   |    2018

letzte Veranstaltung:
Sugo

23.09.2017
(Rennen 19 von 20)
1. Sho Tsuboi
2. Ritomo Miyata
3. Sena Sakaguchi

Klasse National:
1. Ryoya Hasegawa
2. Katsuaki Kubota
3. Masayuki Ueda

23.09.2017
(Rennen 20 von 20)
1. Hiroki Otsu
2. Sho Tsuboi
3. Ritomo Miyata

Klasse National:
1. Alex Yang
2. Katsuaki Kubota
3. Masayuki Ueda

Statistik
Sieger dieser Saison


9 Siege:
Sho Tsuboi

7 Siege:
Mitsunori Takaboshi

3 Siege:
Alex Palou

1 Sieg:
Hiroki Otsu

Klasse National:

9 Siege:
Ryuji Kumita (Dragon)

3 Siege:
Shigetomo Shimono

2 Siege:
Ryoya Hasegawa
Yuya Taira
Yuya Motojima

1 Sieg:
Alex Yang
Masayuki Ueda

Rennkalender: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Rennen Datum Nation Strecke Sieger  
1 01.04.2017 Japan Okayama Mitsunori Takaboshi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
2 02.04.2017 Japan Okayama Alex Palou
National: Shigetomo Shimono
Ergebnisse
3 02.04.2017 Japan Okayama Mitsunori Takaboshi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
4 22.04.2017 Japan Suzuka Mitsunori Takaboshi
National: Shigetomo Shimono
Ergebnisse
5 23.04.2017 Japan Suzuka Mitsunori Takaboshi
National: Shigetomo Shimono
Ergebnisse
6 13.05.2017 Japan Fuji Alex Palou
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
7 14.05.2017 Japan Fuji Mitsunori Takaboshi
National: Ryoya Hasegawa
Ergebnisse
8 27.05.2017 Japan Okayama Mitsunori Takaboshi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
9 28.05.2017 Japan Okayama Alex Palou
National: Masayuki Ueda
Ergebnisse
10 24.06.2017 Japan Suzuka Sho Tsuboi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
11 25.06.2017 Japan Suzuka Sho Tsuboi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
12 08.07.2017 Japan Fuji Mitsunori Takaboshi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
13 09.07.2017 Japan Fuji Sho Tsuboi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
14 29.07.2017 Japan Motegi Sho Tsuboi
National: Ryuji Kumita (Dragon)
Ergebnisse
15 30.07.2017 Japan Motegi Sho Tsuboi
National: Yuya Taira
Ergebnisse
16 30.07.2017 Japan Motegi Sho Tsuboi
National: Yuya Taira
Ergebnisse
17 09.09.2017 Japan Kamitsue (Autopolis) Sho Tsuboi
National: Yuya Motojima
Ergebnisse
18 10.09.2017 Japan Kamitsue (Autopolis) Sho Tsuboi
National: Yuya Motojima
Ergebnisse
19 23.09.2017 Japan Sugo Sho Tsuboi
National: Ryoya Hasegawa
Ergebnisse
20 23.09.2017 Japan Sugo Hiroki Otsu
National: Alex Yang
Ergebnisse

Meldeliste: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

  Nr. Team Fahrzeug Reifen Fahrer Geb.Datum Nation
Info 1 Team TOM's Dallara F312 - TOM's Toyota  YO  Sho Tsuboi 21.05.1995 Japan
Info 36 Team TOM's Dallara F312 - TOM's Toyota  YO  Ritomo Miyata 10.08.1999 Japan
Info 2 Toda Racing Dallara F312 - Toda  YO  Hiroki Otsu 25.05.1994 Japan
Info 3 B-MAX Engineering Dallara F312 - Volkswagen  YO  Ai Miura 24.11.1989 Japan
Info 23 B-MAX Engineering Dallara F312 - Volkswagen  YO  Mitsunori Takaboshi 24.01.1993 Japan
Info 30 B-MAX Engineering Dallara F312 - Volkswagen  YO  Ryuji Kumita (Dragon) 25.01.1967 Japan
Info 33 B-MAX Engineering Dallara F312 - Volkswagen  YO  Hong Li Ye   China
Info 33 B-MAX Engineering Dallara F312 - Volkswagen  YO  Shi Jie Hong   China
Info 28 Hanashima Racing Dallara F312 - Volkswagen  YO  Tairoku Yamaguchi   Japan
Info 7 Real Racing Dallara F312 - Toda  YO  Sena Sakaguchi 09.07.1999 Japan
Info 12 Drago Corse Dallara F312 - ThreeBond  YO  Alex Palou 01.04.1997 Spanien
Info 21 Albirex Racing Team Dallara F312 - AMG Mercedes  YO  Bruno Carneiro 16.07.1999 USA
Info 78 Team LeMans Dallara F312 - AMG Mercedes  YO  Yoshiaki Katayama 13.11.1993 Japan
Klasse : National
Info 5 Hanashima Racing Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Alex Yang   China
Info 55 Hanashima Racing Dallara F308 - TOM's Toyota  YO  Katsuaki Kubota 04.09.1961 Japan
Info 55 Hanashima Racing Dallara F308 - TOM's Toyota  YO  Takashi Fujii 04.11.1976 Japan
Info 55 Hanashima Racing Dallara F308 - TOM's Toyota  YO  Yuya Motojima 10.04.1991 Japan
Info 11 Rn-Sports Dallara F308 - TOM's Toyota  YO  Masayuki Ueda 28.10.1960 Japan
Info 13 B-MAX Engineering Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Motoyoshi Yoshida   Japan
Info 27 B-MAX Engineering Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  ? Syuji 27.07.0966 Japan
Info 30 B-MAX Engineering Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Ryuji Kumita (Dragon) 25.01.1967 Japan
Info 50 B-MAX Engineering Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Shinji Sawada 15.01.1999 Japan
Info 22 Albirex Racing Team Dallara F308 - TOM's Toyota  YO  Ryoya Hasegawa   Japan
Info 77 CMS Motor Sports Project Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Shigetomo Shimono 27.10.1989 Japan
Info 77 CMS Motor Sports Project Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Makoto Hotta   Japan
Info 77 CMS Motor Sports Project Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Yuya Taira 20.03.1996 Japan
Info 77 CMS Motor Sports Project Dallara F305 - TOM's Toyota  YO  Ryuichiro Ohtsuka   Japan

Punktestände: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Punktesystem

Art Punkte
Position 1 10
Position 2 7
Position 3 5
Position 4 3
Position 5 2
Position 6 1
Schnellste Rennrunde 1
Startposition 1 1

Fahrerwertung

Pos Punkte Fahrer Nation
1 148 Mitsunori Takaboshi  7 Siege Japan
2 140 Sho Tsuboi  9 Siege Japan
3 102 Alex Palou  3 Siege Spanien
4 79 Ritomo Miyata Japan
5 64 Hiroki Otsu  1 Sieg Japan
6 27 Sena Sakaguchi Japan
7 13 Hong Li Ye China
8 11 Ai Miura Japan
9 11 Yoshiaki Katayama Japan
10 2 Tairoku Yamaguchi Japan
11 1 Bruno Carneiro USA

Teamwertung

Pos Punkte Team Nation
1 219 Team TOM's Japan
2 172 B-MAX Engineering Japan
3 102 Drago Corse Japan
4 64 Toda Racing Japan
5 27 Real Racing Japan
6 11 Team LeMans Japan
7 2 Hanashima Racing Japan
8 1 Albirex Racing Team Japan

Punktesystem

Art Punkte
(Klasse National)
Position 1 10
Position 2 7
Position 3 5
Position 4 3
Position 5 2
Position 6 1
Schnellste Rennrunde 1
Startposition 1 1

Fahrerwertung (Klasse National)

Pos Punkte Fahrer Nation
1 136 Ryuji Kumita (Dragon)  9 Siege Japan
2 92 Masayuki Ueda  1 Sieg Japan
3 77 Ryoya Hasegawa  2 Siege Japan
4 75 Alex Yang  1 Sieg China
5 52 Shigetomo Shimono  3 Siege Japan
6 49 Katsuaki Kubota Japan
7 29 Yuya Taira  2 Siege Japan
8 24 Yuya Motojima  2 Siege Japan
9 18 Motoyoshi Yoshida Japan
10 14 Shinji Sawada Japan
11 10 Ryuichiro Ohtsuka Japan
12 8 Takashi Fujii Japan
13 4 ? Syuji Japan
14 3 Makoto Hotta Japan

Teamwertung (Klasse National)

Pos Punkte Team Nation
1 172 B-MAX Engineering Japan
2 156 Hanashima Racing Japan
3 94 CMS Motor Sports Project Japan
4 92 Rn-Sports Japan
5 77 Albirex Racing Team Japan

Ergebnisse: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
Team TOM's                      
1 | S.TsuboiInfo | 2.42495233927*22*333311111R111111*111*113132
36 | R.MiyataInfo | 4.232336ns18ns75334222*2224262554584242222*23
Drago Corse                      
12 | A.PalouInfo | 3.1411*25242111428113442*53543R23732446575*
Toda Racing                      
2 | H.OtsuInfo | 5.656744R2342656R554555424343443510551R11
B-MAX Engineering                      
3 | A.MiuraInfo | 8.12912R985769996546691010775689R1071097887866
23 | M.TakaboshiInfo | 1.31*321*11*11*3dq5111*4453*3331*32*22*322*4333*4444
30 | R.Kumita (Dragon)Info ------------------------------121312121191111
33 | H.YeInfo | 7.9894676886371075787679879710R99917111814----
33 | S.HongInfo ----------------------------------15111510
Real Racing                      
7 | S.SakaguchiInfo | 6.765573454544R106996761664766766665665359
Team LeMans                      
78 | Y.KatayamaInfo | 9.577R810865108119814R87888691511R7575576998688
Hanashima Racing                      
28 | T.YamaguchiInfo | 10.1010106109R910811889710R1111171010R898681081081010101010R
Albirex Racing Team                      
21 | B.CarneiroInfo | 11.8118R1111710711610711R11101099811810R11R11111189779797
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
CMS Motor Sports Project                      
77 | S.ShimonoInfo | 5.1113*118*13*129*1611*-----------------------------
77 | M.HottaInfo | 14.-------------16131716---------------------
77 | Y.TairaInfo | 7.-------------------------139*131212*--------
77 | R.OhtsukaInfo | 11.------------------------------15151515----
Rn-Sports                      
11 | M.UedaInfo | 2.15141514R1415121413141314151310121114131212121012111512151517141714R16141614
B-MAX Engineering                      
13 | M.YoshidaInfo | 9.1818181317171415171616171617R151716161514151416R161317171818R1717171617R
27 | ?.SyujiInfo | 13.---------18171817------------19R191819----18171815
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 1.141214R12131011121210*1314*129*1815*12121111*139*1310*1281214*13--------
50 | S.SawadaInfo | 10.------------------------------13141313----
Albirex Racing Team                      
22 | R.HasegawaInfo | 3.1316131015141113141312121118R1412131513131712171318R181616----1212*12R*
Hanashima Racing                      
5 | A.YangInfo | 4.17171712161815171617151612141213131514*14171411141217101613151616161614151412
55 | K.KubotaInfo | 6.16151611R1613121515141513151116141717161516131514---------13131313
55 | T.FujiiInfo | 12.-------------------------141114R14--------
55 | Y.MotojimaInfo | 8.------------------------------1112*1111*----
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
Team TOM's                      
1 | S.TsuboiInfo | 2.42495233927*22*333311111R111111*111*113132
36 | R.MiyataInfo | 4.232336ns18ns75334222*2224262554584242222*23
Drago Corse                      
12 | A.PalouInfo | 3.1411*25242111428113442*53543R23732446575*
Toda Racing                      
2 | H.OtsuInfo | 5.656744R2342656R554555424343443510551R11
B-MAX Engineering                      
3 | A.MiuraInfo | 8.12912R985769996546691010775689R1071097887866
23 | M.TakaboshiInfo | 1.31*321*11*11*3dq5111*4453*3331*32*22*322*4333*4444
30 | R.Kumita (Dragon)Info ------------------------------121312121191111
33 | H.YeInfo | 7.9894676886371075787679879710R99917111814----
33 | S.HongInfo ----------------------------------15111510
Real Racing                      
7 | S.SakaguchiInfo | 6.765573454544R106996761664766766665665359
Team LeMans                      
78 | Y.KatayamaInfo | 9.577R810865108119814R87888691511R7575576998688
Hanashima Racing                      
28 | T.YamaguchiInfo | 10.1010106109R910811889710R1111171010R898681081081010101010R
Albirex Racing Team                      
21 | B.CarneiroInfo | 11.8118R1111710711610711R11101099811810R11R11111189779797
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
CMS Motor Sports Project                      
77 | S.ShimonoInfo | 5.12*11*2*11*61*-----------------------------
77 | M.HottaInfo | 14.-------------5566---------------------
77 | Y.TairaInfo | 7.-------------------------22*211*--------
77 | R.OhtsukaInfo | 11.------------------------------4343----
Rn-Sports                      
11 | M.UedaInfo | 2.4346R34443333522113222121245446353R4343
B-MAX Engineering                      
13 | M.YoshidaInfo | 9.77756665756666R475554465R566676R65555R
27 | ?.SyujiInfo | 13.---------7777------------8R878----6664
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 1.313R1221211*24*11*75*1111*21*21*1113*2--------
50 | S.SawadaInfo | 10.------------------------------2222----
Albirex Racing Team                      
22 | R.HasegawaInfo | 3.25224333422117R32243364647R755----11*1R*
Hanashima Racing                      
5 | A.YangInfo | 4.6664577766552342343*4633336352454543431
55 | K.KubotaInfo | 6.5453R55254443435466655545---------2222
55 | T.FujiiInfo | 12.-------------------------343R3--------
55 | Y.MotojimaInfo | 8.------------------------------11*11*----
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo

Komplette Ergebnisse von Rennen 1 von 20: Okayama, 01.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 2 von 20: Okayama, 02.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 3 von 20: Okayama, 02.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 4 von 20: Suzuka, 22.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 5 von 20: Suzuka, 23.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 6 von 20: Fuji, 13.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 7 von 20: Fuji, 14.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 8 von 20: Okayama, 27.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 9 von 20: Okayama, 28.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 10 von 20: Suzuka, 24.06.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 11 von 20: Suzuka, 25.06.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 12 von 20: Fuji, 08.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 13 von 20: Fuji, 09.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 14 von 20: Motegi, 29.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 15 von 20: Motegi, 30.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 16 von 20: Motegi, 30.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 17 von 20: Kamitsue (Autopolis), 09.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 18 von 20: Kamitsue (Autopolis), 10.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 19 von 20: Sugo, 23.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 20 von 20: Sugo, 23.09.2017Punkteverteilung: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
Team TOM's                      
1 | S.TsuboiInfo | 14007002050001080505110110101101101111011111001007
36 | R.MiyataInfo | 7905055000002050708070301020300303070805
Drago Corse                      
12 | A.PalouInfo | 10213111707071101300110030805030005007030203
Toda Racing                      
2 | H.OtsuInfo | 64020030005070200020202070505035000210110
B-MAX Engineering                      
3 | A.MiuraInfo | 1100000020100010301000002000000000000001
13 | M.YoshidaInfo 00000000000000000000000000000000000000
23 | M.TakaboshiInfo | 148011071111111100010111030605011080807805060303
27 | ?.SyujiInfo ----0000------------00000----0000
30 | R.Kumita (Dragon)Info 000000000000000000000000000000--------
30 | R.Kumita (Dragon)Info ------------------------------00000000
33 | H.YeInfo | 130003101000500020001000000000000000----
33 | S.HongInfo ----------------------------------0000
50 | S.SawadaInfo ---------------0000----
Real Racing                      
7 | S.SakaguchiInfo | 2701020030303000100000003010001102010500
Team LeMans                      
78 | Y.KatayamaInfo | 1100000000200000000000100000202201000100
Hanashima Racing                      
5 | A.YangInfo 00000000000000000000000000000000000000
28 | T.YamaguchiInfo | 200010000000000000000000000100000000000
55 | K.KubotaInfo 0000000000000000000000000---------0000
55 | T.FujiiInfo -------------00000--------
55 | Y.MotojimaInfo ---------------0000----
Albirex Racing Team                      
21 | B.CarneiroInfo | 100000000001000000000000000000000000000
22 | R.HasegawaInfo 000000000000000000000000000000----0000
Rn-Sports                      
11 | M.UedaInfo 00000000000000000000000000000000000000
CMS Motor Sports Project                      
77 | S.ShimonoInfo 000000000-----------------------------
77 | M.HottaInfo ------0000---------------------
77 | Y.TairaInfo -------------00000--------
77 | R.OhtsukaInfo ---------------0000----
Klasse National  
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo
CMS Motor Sports Project                      
77 | S.ShimonoInfo | 52181118111011-----------------------------
77 | M.HottaInfo | 3-------------0201---------------------
77 | Y.TairaInfo | 29-------------------------0801011--------
77 | R.OhtsukaInfo | 10------------------------------0505----
Rn-Sports                      
11 | M.UedaInfo | 92050150305050207110070717170203102000505
B-MAX Engineering                      
13 | M.YoshidaInfo | 1800021010001010000020301000101000020200
27 | ?.SyujiInfo | 4---------0000------------00000----0103
30 | R.Kumita (Dragon)Info | 136010001007171110411103110111011011110167--------
50 | S.SawadaInfo | 14------------------------------0707----
Albirex Racing Team                      
22 | R.HasegawaInfo | 770207305030711000070305030300022----11111
Hanashima Racing                      
5 | A.YangInfo | 75010320001020703050601050505073030303010
55 | K.KubotaInfo | 490305002020305050301020202---------0707
55 | T.FujiiInfo | 8-------------------------03005--------
55 | Y.MotojimaInfo | 24------------------------------111111----
Team
Nr. | Fahrer

Info
R.1
Oka
R.2
Oka
R.3
Oka
R.4
Suzu
R.5
Suzu
R.6
Fuji
R.7
Fuji
R.8
Oka
R.9
Oka
R.10
Suzu
R.11
Suzu
R.12
Fuji
R.13
Fuji
R.14
Mote
R.15
Mote
R.16
Mote
R.17
Auto
R.18
Auto
R.19
Sugo
R.20
Sugo

Komplette Ergebnisse von Rennen 1 von 20: Okayama, 01.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 2 von 20: Okayama, 02.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 3 von 20: Okayama, 02.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 4 von 20: Suzuka, 22.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 5 von 20: Suzuka, 23.04.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 6 von 20: Fuji, 13.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 7 von 20: Fuji, 14.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 8 von 20: Okayama, 27.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 9 von 20: Okayama, 28.05.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 10 von 20: Suzuka, 24.06.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 11 von 20: Suzuka, 25.06.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 12 von 20: Fuji, 08.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 13 von 20: Fuji, 09.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 14 von 20: Motegi, 29.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 15 von 20: Motegi, 30.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 16 von 20: Motegi, 30.07.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 17 von 20: Kamitsue (Autopolis), 09.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 18 von 20: Kamitsue (Autopolis), 10.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 19 von 20: Sugo, 23.09.2017
Komplette Ergebnisse von Rennen 20 von 20: Sugo, 23.09.2017Fotos und Videos: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Leider sind derzeit keine Fotos des Starterfelds vorhanden.

2016   |    Übersicht aller Saisons   |    2018