Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017

Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017 Typ 1 Info

vorherige Saison: Japanische Formel 3 Meisterschaft 2016 2016   |    Übersicht aller Saisons Übersicht aller Saisons   |    2018

Top6 der Fahrerwertung:
Pos Punkte Fahrer Nation Foto
1.148Mitsunori Takaboshi
 7 Siege
JapanMitsunori Takaboshi
2.140Sho Tsuboi
 9 Siege
JapanSho Tsuboi
3.102Alex Palou
 3 Siege
SpanienAlex Palou
4.79Ritomo Miyata JapanRitomo Miyata
5.64Hiroki Otsu
 1 Sieg
JapanHiroki Otsu
6.27Sena Sakaguchi JapanSena Sakaguchi

vollständige Punktewertung

Klasse National:
Pos Punkte Fahrer Nation Foto
1.136Ryuji Kumita (Dragon)
 9 Siege
JapanRyuji Kumita (Dragon)
2.92Masayuki Ueda
 1 Sieg
JapanMasayuki Ueda
3.77Ryoya Hasegawa
 2 Siege
JapanRyoya Hasegawa
4.75Alex Yang
 1 Sieg
ChinaAlex Yang
5.52Shigetomo Shimono
 3 Siege
JapanShigetomo Shimono
6.49Katsuaki Kubota JapanKatsuaki Kubota

vollständige Punktewertung

letzte Veranstaltung:
Sugo

23.09.2017
(Rennen 19 von 20)
1. Sho Tsuboi
2. Ritomo Miyata
3. Sena Sakaguchi

Klasse National:
1. Ryoya Hasegawa
2. Katsuaki Kubota
3. Masayuki Ueda

23.09.2017
(Rennen 20 von 20)
1. Hiroki Otsu
2. Sho Tsuboi
3. Ritomo Miyata

Klasse National:
1. Alex Yang
2. Katsuaki Kubota
3. Masayuki Ueda

Statistik
Sieger dieser Saison


9 Siege:
Sho Tsuboi

7 Siege:
Mitsunori Takaboshi

3 Siege:
Alex Palou

1 Sieg:
Hiroki Otsu

Klasse National:

9 Siege:
Ryuji Kumita (Dragon)

3 Siege:
Shigetomo Shimono

2 Siege:
Ryoya Hasegawa
Yuya Taira
Yuya Motojima

1 Sieg:
Alex Yang
Masayuki Ueda

vorherige Saison: Japanische Formel 3 Meisterschaft 2016 2016   |    Übersicht aller Saisons Übersicht aller Saisons   |    2018